قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
36 بازدید
محل نشر: دیدگاه های حقوقی » بهار و تابستان 1384 - شماره 34 و 35 » (34 صفحه - از 27 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی