بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینی و قانون مدنی ایران
31 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » تابستان 1383 - شماره 64
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واژه اقلیت گاه به کسانی که رنگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می‏شود اما در اسلام مراد از اقلیت، دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از: معتقدین به آیین‏های(زرتشتی و کلیمی و مسیحی)، که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت‏های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می‏شود.تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت‏های دینی از جمله«ارث»آنها انگیزه‏شکل‏گیری این مقاله بوده است که ضمن آن اصول و قواعد کلی حاکم بر مقررات آنها در مقایسه با مواد قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مواردی از تعارض قوانین طرح و به آن پاسخ داده شده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح ساختار قانونی کشور ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: ارث-اقلیت-دینی-زرتشتی-کلیمی-مسیحی